Bezoek provinciehuis – 21 mei 2014

sh.kempenaar@gmail.com Geen categorie Leave a Comment

Op woensdag 21 mei jl was JBN op het Provinciehuis in Leeuwarden. De Commissaris van de Koning, John Jorritsma, vertelde over de bijdrage van de provincie aan de versterking van het Friese ondernemersklimaat. De provincie Friesland is vermogend, dankzij de verkoop van de Nuon-aandelen. 25 miljoen daarvan wordt benut voor investeringen in de Friese economie. MKB en particulieren kunnen aanspraak maken op subsidies voor duurzaamheidsprojecten. Hiermee wil de provincie duurzaamheid stimuleren en dynamiek in het MKB op gang brengen. Daarnaast zijn er voor ondernemers borgstellingskredieten.

De provincie heeft in totaal 330 miljoen beschikbaar gesteld voor het bedrijfsleven. Ingediende plannen worden beoordeeld door het Investment Committee van de NOM. Eis van de provincie was dat de ondernemer snel duidelijkheid moet krijgen. Uiteraard bestaat het risico dat een deel van de subsidies niet terug komt, maar zo worden er wel dingen geprobeerd. Belangrijk is het zien van de mogelijkheden en het opbouwen van relaties. Overheid en bedrijfsleven moeten een commitment met elkaar aangaan en op elkaar kunnen bouwen. Een mooi voorbeeld van samenwerking is de komst van twee grote zuivelfabrieken naar Heerenveen, waar alleen Fonterra al zorgt voor 600 arbeidsplaatsen.

We leven in een netwerksamenleving en daarom wordt samenwerking steeds belangrijker. Het liefst zou de CdK dan ook 8 of 9 grote gemeenten in Friesland zien. Op die manier is het mogelijk om grote projecten te realiseren, zoals het Friese Meren-project of De Haak om Leeuwarden. Fryslân is een kansrijke provincie, maar om kansrijk te zijn is proactief handelen nodig. En we moeten inzetten op sectoren waarin we uitblinken, zoals de zuivel, watertechnologie en recreatie. ‘Klaar zijn voor morgen’ betekent ook dat we vraaggestuurd werken, ingaan op wat de markt vraagt. Hiervoor moeten mensen omgeschoold worden en opleidingen omgevormd. De provincie kan het onderwijs niet veranderen, maar wel allianties sluiten. Zo heeft ze nauwe banden met de NHL en Stenden om uit te zoeken wat de markt vraagt. In de ogen van de CdK is het Ned. onderwijssysteem zeer traditioneel en de financieringsvormen ouderwets. De provincie wil er zoveel mogelijk tijd en energie in stoppen om dat te veranderen.

Na de speech van de heer Jorritsma mochten 5 nieuwe leden pitchen: Martin Halbersma, Tjitske Faber, Mark Postma, Marcel Nauta en Marten ter Veen.

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.