Op informele wijze het jaar afsluiten bij Het Gerecht

Erwin Hoekstra Geen categorie

Woensdag 14 december 2016 was onze traditionele Kerstborrel bij Het Gerecht in Heerenveen. Op ongedwongen wijze wilden we het jaar 2016 afsluiten. Het was erg gezellig met 23 aanwezigen,  waaronder twee prospects die beiden hebben gepitcht.
Als eerste kregen we een presentatie van Rob Drenth van de Kamer van Koophandel Noord. Kort en krachtig maakte hij duidelijk wat de Kamer allemaal voor je kan betekenen. En dat is meer dan je in eerste instantie zou verwachten. De Kamer kennen we meestal alleen van het opvragen van bedrijfsgegevens uit het Handelsregister. Maar daarnaast geven ze ook voorlichting en advies, o.a. via webinars op de site www.kvk.nl. Daarnaast is er www.ondernemersplein.nl met allerlei gebundelde overheidsinformatie. Ook kan de Kamer je ondersteunen bij innovatie en internationaal ondernemen. Als laatste vertelde Rob nog iets over zijn eigen bedrijf ‘Varen met Rob’. Dat hij ook ondernemer is, helpt hem om zich in te leven in zijn ‘klanten’ bij de Kamer.
Na zijn presentatie gingen we aan de borrel en om 22.00 uur konden we terug kijken op een geslaagde avond.